poniedziałek, 19 stycznia 2009

Czym się różnią taśmociągi i przenośniki taśmowe

Taśmociąg to po prostu układ połączonych szeregowo przenośników taśmowych.
Często błędnie jest utożsamiany właśnie z przenośnikiem taśmowym.
Warto zapamiętać na przyszłość, że jeden przenośnik taśmowy jest jeden, a dopiero połączone przenośniki taśmowe tworzą taśmociągi.

piątek, 16 stycznia 2009

Przenośniki taśmowe - chyba najbardziej znane

Przenośnik taśmowy – (potocznie błędnie nazywany taśmociągiem) – urządzenie transportowe o charakterze ciągłym, zwykle stosowane do transportu materiałów sypkich lub drobnych, używane w magazynach, składowiskach, kopalniach kruszywa, placach budów itp., a także na liniach produkcyjnych.

Zbudowano wiele różnorodnych konstrukcji przenośników taśmowych. Prawie wszystkie napędzane są silnikami elektrycznymi. Najczęściej spotykanym jest przenośnik składający się z taśmy połączonej w pętlę podpartej na rolkach zwanych krążnikami, napędzany za pomocą jednego lub wielu bębnów napędowych. Taśma jest napinana za pomocą mniej lub bardziej skomplikowanych urządzeń napinających (śruba rzymska, napinacze sprężynowe, nadążne, grawitacyjne, hydrauliczne lub pneumatyczne). Przy transporcie materiałów mogących oblepiać taśmę (szlam, stłuczka szklana, cukier) montowane są z reguły także urządzenia do czyszczenia taśmy (szczotki, noże, skrobaki).

Istnieją przenośniki napędzane linami bądź łańcuchami, przenośniki z taśmą wyposażoną w poprzeczki (zabieraki) ułatwiające transport materiałów pod dużymi kątami, czy przenośniki z taśmą przykrywającą nosiwo. W długich przenośnikach taśma powrotna może być odwracana. Innym rozwiązaniem jest konstrukcja z taśmą zwijana w rurę w środkowej części trasy przenośnika – dzięki temu materiał transportowany jest chroniony przed czynnikami zewnętrznymi, a trasa przenośnika może przebiegać po łukach.

Przenośniki mogą być wyposażane np. w wagi (mierniki przepływu) przenoszonego materiału, wykrywacze metali. Pracę przenośnika zabezpieczają sygnalizatory zerwania taśmy, przeciążenia, czujniki temperatury, zbiegania taśmy itp.

Przenośniki taśmowe lub łańcuchy następujących po sobie takich przenośników mogą transportować materiały na wielokilometrowe odległości. Stosowane są wszędzie tam, gdzie transport kołowy jest utrudniony lub mniej ekonomiczny, jak również do przenoszenia materiałów z miejsca niższego na wyższe. W kopalniach podziemnych przenośniki taśmowe po wyposażeniu w urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne mogą służyć do transportu pracowników (najczęściej w pozycji klęczącej).

W kopalniach odkrywkowych stosuje się przenośniki, których położenie jest zmieniane w trakcie przesuwania frontu robót za pomocą tzw. mostów skarpowych.

środa, 14 stycznia 2009

Przenośniki zgrzebłowe w kilku słowach

Przenośnik zgrzebłowy jest to urządzenie transportowe typu przesuwającego w którym przymocowane do łańcucha (łańcuchów) elementy poprzeczne zwane zgrzebłami przesuwają urobek w sposób ciągły w określone miejsce.

Budowa

Każdy przenośnik zgrzebłowy składa się z następujących podstawowych zespołów: napędu, przęseł, łańcucha wraz ze zgrzebłami oraz zwrotni. Silnik napędowy sprzęgnięty z przekładnią zębatą za pośrednictwem sprzęgła hydrokinetycznego napędza gwiazdę napędową która pociąga łańcuch przenośnika wraz z urobkiem. Do napędu stosuje się silniki o dużym momencie rozruchowym (ogniotrwałe). Elementy i zespoły stosowanych przenośników są zunifikowane tak, że są one wzajemnie wymienne. Umożliwia to uporządkowanie gospodarki częściami zamiennymi oraz ułatwia szkolenie personelu obsługującego.